ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Α) Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης θα διορίσει, σύμφωνα με το νόμο, τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής στους Δήμους της Περιφέρειάς του.
    Β) Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης θα προβεί σε συμπληρωματικούς διορισμούς σε άλλα Πρωτοδικεία της χώρας εφόσον προκύψουν ανάγκες και ζητηθεί από τα οικεία Πρωτοδικεία.
    Γ) Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ή ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ή στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. www. dsth.gr στο τμήμα e-Υπηρεσίες Μελών (προσοχή απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) μέχρι την Παρασκευή 1.10.2010.
    Η ικανοποίηση των αιτήσεων που θα διαβιβασθούν στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είναι συνάρτηση του αριθμού των διορισμών κατά Πρωτοδικείο.
Επισημαίνεται ότι:
    α) Η αίτηση προτίμησης –ανεξαρτήτως του αν γίνει δεκτή ή όχι- υποδηλώνει βούληση για διορισμό.
    β) Για την αποδοχή ή όχι της αίτησης ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και όχι ο Δικηγορικός Σύλλογος.
    γ) Μία μόνο αίτηση θα υποβληθεί από κάθε υποψήφιο δικαστικό αντιπρόσωπο.
    Για περισσότερες λεπτομέρειες θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
    Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
 
  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                 Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης