Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 έως 30/9/2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θεσσαλονίκη, 13/6/2016

Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών(ΕΤΑΑ/ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, την προθεσμία  καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2016. Η παράταση αφορά τις εισφορές σε όλους  τους κλάδους ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΑ κλπ).χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.