ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.Θ. 14 ΚΑΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ