ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Ή ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Ή ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

    Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαίρεσης ή προτίμησης για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7.10.2010.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο 13 του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

    Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
 
  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                 Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης