Πρόσκληση στη παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου Δημήτρη Κούβελα