ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΩΣ ΤΙΣ 31.3.2017

Παράταση έως τις 31-3-2017 της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016