ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

TO ΙΚΔΘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΝΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ADR – ODR INTERNATIONAL και το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
6 – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΛΙΓΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ