Παράταση επειγουσών δικονομικών ρυθμίσεων στα πολιτικά δικαστήρια (ένορκες βεβαιώσεις από δικηγόρους, χρονικός διαχωρισμός πινακίου κλπ) μέχρι 31.12.2021

Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε χτες στη Βουλή παρατείνονται έως την 31.12.2021 οι κάτωθι δικονομικές ρυθμίσεις στις πολιτικές δίκες:

1) Χρονικός καταμερισμός υποθέσεων στο πινάκιο.

2) Δυνατότητα υποβολής κοινού αιτήματος αναβολής χωρίς παρουσία των πληρεξουσίων στο ακροατήριο, εφόσον υποβληθεί το κοινό αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προτεραία (έως την 12.00) στη γραμματεία.

3) Δυνατότητα συζήτησης της υπόθεσης στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος εφόσον υποβληθεί δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προτεραία (έως την 12.00) προς στη γραμματεία του δικαστηρίου.

4) Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων.

Η υπ’ αριθ. 1087/159/29.9.2021 τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περιέχει τις ανωτέρω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμη εδώ:

https://bit.ly/3ijLFgY

και θα ενταχθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»