Παράταση χρόνου άσκησης στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών

    Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 προβλέπεται παράταση του χρόνου άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, για μια μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο.
    Δικαίωμα παράτασης της άσκησης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν οι ασκούμενοι  δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
    Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι πραγματοποίησαν ένα εξάμηνο άσκησης στα Δικαστήρια και επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου, προσκομίζοντας βεβαίωση άσκησης από το αντίστοιχο Δικαστήριο. Προθεσμία κατάθεσης αίτησης μέχρι 12.3.2013.

    Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                       Χρήστος Ηρ. Ράπτης