“ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013” -ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
————————————————
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
 
 
                                                                                                  Θεσσαλονίκη ,18 Φεβρουαρίου 2013
 
 
 
 
                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
O Δ.Σ.Θ. στα πλαίσια σύμβασης που έχει υπογράψει με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων «ομάδα στόχος», η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων και υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό με μέλη του νέους δικηγόρους. Επειδή το πρόγραμμα παρουσιάζει εξαιρετική επιτυχία και συναντά την ανταπόκριση φορέων και μεμονωμένων ατόμων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους νέους συναδέλφους έως 35 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013», να δηλώσουν συμμετοχή στο γρ. 8 – Πρωτόκολλο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έως την 1η Μαρτίου 2013.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                         
 
 
Νικόλαος Εμμ.  Βαλεργάκης                                   Χρήστος Ηρ. Ράπτης