Ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν τους δικηγόρους που ασχολούνται με τη Νομική Βοήθεια

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

 Θεσσαλονίκη , 18 Φεβρουαρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι συνάδελφοι, έχουν αποστείλει συμπληρωματικά τα δικαιολογητικά τους μέχρι τέλους του έτους 2012 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του κ.  Κοντογιώργη (αναρτημένη στο site του ΔΣΘ) , υπεύθυνου των αμοιβών Νομικής Βοήθειας του Ν. 3226/2004, για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί προς πληρωμή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι τέλους του έτους 2011 και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπεύθυνες κ. Μαυράκη και Κολιοδέδε του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ στο τηλέφωνο 210-7767324 για περαιτέρω πληροφορίες.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                              Χρήστος Ηρ. Ράπτης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Θεσσαλονίκη , 20 Φεβρουαρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΔΣΘ στα πλαίσια σύμβασης που είχε υπογράψει με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρείχε δωρεάν νομική συνδρομή σε υπερχρεωμένους πολίτες στο στάδιο ρύθμισης των χρεών με τις Τράπεζες, το οποίο πρόγραμμα όμως έληξε στις 31-7-2012. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι να μην έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους για αμοιβή λόγω μεταγενέστερης ημερομηνίας στις βεβαιώσεις αποτυχίας ή επιτυχίας από αυτής της λήξης του προγράμματος. Ύστερα από διαβουλεύσεις με το Συνήγορο του Καταναλωτή και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή παρατείναμε την αποστολή των βεβαιώσεων αποτυχίας ή επιτυχίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος θα δεχτεί  βεβαιώσεις από 1-8-2012 μέχρι και σήμερα, έτσι ώστε και αυτοί οι συνάδελφοι να μη χάσουν το δικαίωμά τους να πληρωθούν. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται, όσοι δικηγόροι είχαν διοριστεί από το ΔΣΘ και δεν έχουν αποστείλει βεβαιώσεις αποτυχίας ή επιτυχίας ρύθμισης με τις Τράπεζες να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Τμήμα Νομικής Βοηθείας για την αποστολή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                             
Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                      Χρήστος Ηρ. Ράπτης