Παραλαβή των διορισμών για τους δικαστικούς αντιπροσώπους της Α’ και Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Η παραλαβή των διορισμών για τους δικαστικούς αντιπροσώπους της Α’ και Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, θα γίνεται από τις 15:00 μέχρι τις 21:00 της Πέμπτης 27/6/2019 στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Τις υπόλοιπες ημέρες η παραλαβή θα γίνεται από τις 08:00 μέχρι τις 21:00.

Η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο με απλή εξουσιοδότηση.

Για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση.