Παραλαβή των διορισμών για τους δικαστικούς αντιπροσώπους της Α’ και Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και για όλη την Επικράτεια

Η παραλαβή των διορισμών για τους δικαστικούς αντιπροσώπους της Α’ και Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και για όλη την Επικράτεια, θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από το ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Ημερομηνία

Ώρες

Παρασκευή 28-06-2019

17.00 – 21.00

Για την Α’&Β’ Θεσ/νίκης 08.00 – 21.00

Σάββατο 29-06-2019

09.00 – 21.00

Κυριακή 30-06-2019

09.00 – 21.00

Δευτέρα 01-07-2019 (Καταληκτική ημερομηνία)

09.00 – 12.00

 

Η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο με απλή εξουσιοδότηση.