Πανελλαδική αποχή δικηγόρων

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Πανελλαδική αποχή δικηγόρων
41 Δικηγορικοί Σύλλογοι από όλη την Ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένου και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετείχαν στις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος που διεξάγεται, ως συνέχεια της Ολομέλειας της 17ης Ιανουαρίου 2011 που έγινε στην Αθήνα.
Πριν την έναρξη των εργασιών, το λόγο πήραν ο κ. Παπάκος, δικηγόρος Πατρών, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ο οποίος αναφέρθηκε στις διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορά στον έγγραφο τύπο της συμφωνίας με την οποία θα διασφαλίζονται οι αμοιβές των δικηγόρων.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Σωτήριος Αθανασίου, δικηγόρος Ιωαννίνων, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του σχετικά με τον κίνδυνο νομιμοποίησης των «πολυεπαγγελματικών» ή κεφαλαιουχικών εταιρειών με την ψήφιση των νέων ρυθμίσεων πέρα από τον κίνδυνο των «διατυπικών» εταιριών, για τις οποίες έχουν ήδη εκφρασθεί αντιρρήσεις από τους δικηγόρους.
Στη συνέχεια πρότεινε να προβλεφθεί ρητά η απαγόρευση πολυεπαγγελματικής δικηγορικής εταιρείας.
Η συνεχισθείσα Ολομέλεια μετά από διακοπή , ομόφωνα αποφασίζει ύστερα από διαλογική συζήτηση να εκφράσει ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ της ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ τους ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ στη ΔΗΘΕΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ.
 

.
Για το σκοπό αυτό αποφάσισε ομόφωνα και κηρύσσει πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συντάχθηκε με την απόφαση αυτή αλλά λόγω αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης ενημέρωσης των συναδέλφων θα συμμετάσχει στην αποχή από την Παρασκευή 28/01/2011
Διακόπτει τις εργασίες της και αποφασίζει τη συνέχισή τους το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011 στη Λάρισα ώρα 12.00. Ορίζει εκπρόσωπο της Ολομέλειας τον προεδρεύοντα και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης κ, Μανόλη Λαμτζίδη με σκοπό να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς κάθε κατεύθυνση. Ζητά παράταση της διαβούλευσης με τους αρμόδιους παράγοντες τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, οπότε και θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. 
 
Οι θέσεις που αποφασίσθηκαν στην άνω συνεδρίαση είναι οι ακόλουθες:
– Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της λειτουργηματικής ιδιότητας του δικηγόρου και στην κατάργηση της εδαφικής αρμοδιότητας με τον τρόπο που θεσπίζεται.
– Είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην πολυεπαγγελματική και διατοπική εταιρία και στην άσκηση πολλαπλών δραστηριοτήτων από δικηγόρους
– Ζητάμε τη διατήρηση των ελαχίστων-ενδεικτικών αμοιβών των δικηγόρων σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες πράξεις και την κατάργηση της έγγραφης συμφωνίας ως υποχρεωτικό όρο καθορισμού της εν γένει δικηγορικής αμοιβής.
– Αρνούμαστε την διαφήμιση με τρόπο που δεν συνάδει στη λειτουργηματική φύση του δικηγόρου.