ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    Θεσσαλονίκη 28 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ 28.1.2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4.2.2011
    Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που συνήλθε  στις 27.1.2011 αποφάσισε:
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ 28.1.2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4.2.2011
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προώθηση από την Κυβέρνηση διατάξεων που αφορούν στη δήθεν «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και στην αλλοίωση του λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας.

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών