ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2011 ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του επικεφαλής της παράταξης μας – μέλους του Δ.Σ. και Προέδρου της Επιτροπής Οργάνωσης και Απονομής Δικαιοσύνης, ΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗ

Α. ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Κατατέθηκε την 26-4-2011)
ΘΕΜΑ:Αμεση λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των καταθέσεων του Δ.Σ.Θ. από τους κινδύνους ενδεχόμενης κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Αξιοποίηση των αποθεματικών του Συλλόγου με την τοποθέτησή τους σε αγορά προσοδοφόρων ακινήτων.

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Κατατέθηκε την 18-10-2011)
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Με τις προτάσεις του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης για την Επιτάχυνση της Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δίκης.

Γ. ΤΡΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Κατατέθηκε την 6-12-2011)
ΘΕΜΑ: Κατάργηση έντυπης έκδοσης του «ΕΝΩΠΙΟΝ», για την εξοικονόμηση δαπάνης 100.000 ΕΥΡΩ ετησίως – Εναλλακτικές προτάσεις.

Δ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Κατατέθηκε την 22-12-2011)
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Με τις διατάξεις του «Σχεδίου Νόμου για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» για την «επιτάχυνση» της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Ε. ΠΕΜΠΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Κατατέθηκε την 23-12-2011)
ΘΕΜΑ: Κατάργηση της, με το άρθρο 70 του Ν. 3994/2011, προσφάτως επιβληθείσης υποχρεώσεως, περί καταβολής δικαστικού ενσήμου σε αναγνωριστικού χαρακτήρα αγωγές και  αιτήματα.