Ορισμός δικηγόρων ως Προέδρων και Μελών των Επιτροπών Ενστάσεων Κτηματολογίου για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

http://www.dsth.gr/documents/10180/faeeb7ea-68ef-4698-bce2-f6d9186dd5ae