Όροι συμμετοχής στην εθελοντική λίστα

* Συμφωνώ απόλυτα για την εγγραφή μου σε αυτή τη λίστα, που σκοπό έχει την συμβολή μου στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσίων του Δ.Σ.Θ. Γνωρίζω επίσης ότι τα στοιχεία μου δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα διαφημιστικό σκοπό ή για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που δεν σχετίζονται με την εθελοντική μου συνεισφορά και θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα από κακόβουλες ενέργειες. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας μου με την ομάδα εθελοντικής συμβολής βελτιστοποίησης των υπηρεσιών.