Κατάλογος πραγματογνωμόνων για το έτος 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων για το έτος 2010, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα, να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 411 του Συλλόγου μέχρι 6 Αυγούστου 2009.

Απαραίτητη προϋπόθεση Πτυχίο Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
   

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης