Οι mobile εφαρμογές του Αρμενόπουλου

Ο Δ.Σ.Θ. παρέχει δωρεάν τις εξής δύο εφαρμογές για smartphones σε όλα τα ενεργά μέλη του συλλόγου. Αυτές είναι:

 

ΔΣΘ Mobile
Είναι η εφαρμογή που συνδυάζει την ενημέρωση του συλλόγου, προβάλλοντας όλες τις ανακοινώσεις και τις εκδηλώσεις του. Η εφαρμογή ΔΣΘ Mobile επίσης ενώ διαθέτει την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αρμενόπουλος.

Στην ηλεκτρονική έκδοση του Αρμενόπουλου, μπορείτε να αναζητήσετε νομική πληροφορία που δημοσιεύτηκε στον έντυπο Αρμενόπουλο, με εύρος χρονικής διάρκειας 18 ετών (2013 – 1996). Αναζητήστε νομολογίες, μελέτες, ειδικά θέματα,επιθεωρήσεις νομικού τύπου κ.λ.π. και διαβάστε το περιεχόμενό τους από το κινητό.

Get it on Google Play

 

ΔΣΘ Organiser
Εφαρμογή που υλοποιεί την ηλεκτρονική ατζέντα ενός δικηγόρου,
υποστηρίζοντας την τήρηση καταλόγου πελατών, υποθέσεων,
ημερολογίου και υπενθυμίσεων.

Get it on Google Play