Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.