ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ &
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
 
“ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ”
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
 
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε.Β.Ε.Θ.(ΤΣΙΜΙΣΚΗ 29)
ΩΡΑ 11.00