ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 15 Φεβρουαρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Η Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην από 14.2.2013 συνεδρίασή της αποφάσισε την:
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα σε βάρος των δικηγόρων και της Ελληνικής κοινωνίας.

ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών
Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη-αντίκρουση επιτρέπονται (άρθ. 237 ΚΠολΔ)

Για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στα Πλημμελήματα:
Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 30.6.2007 σε α΄ βαθμό και προ της 30.6.2006 σε β΄ βαθμό).

    Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                 Χρήστος Ηρ. Ράπτης