Καθυστέρηση της πληρωμής των δικηγόρων που έχουν διορισθεί αυτεπάγγελτα στα δικαστήρια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία : 23 Ιουνίου 2014

 

 

Αρ. Πρωτ. 5473

 

Προς:

Τον Πρόεδρο του ΤΑΧΔΙΚ

 

 

Γενικό Γραμματέα Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο

Μεσογείων 96

115  27   ΑΘΗΝΑ

            Κύριε Πρόεδρε,

            Δυστυχώς και πάλι παρατηρείται το φαινόμενο της καθυστέρησης της πληρωμής των δικηγόρων που έχουν διορισθεί αυτεπάγγελτα στα δικαστήρια.

            Οι συνάδελφοι αυτοί, νέοι στην πλειοψηφία τους, αναγκάζονται να εκδώσουν το γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου, να πληρώσουν ΦΠΑ και να επιβαρυνθούν με όλα τα έξοδα χωρίς να ξέρουν κυριολεκτικά πότε θα λάβουν την αμοιβή τους αλλά και τα ανωτέρω έξοδα.

            Στην ουσία χρηματοδοτούν την Ελληνική Πολιτεία…

            Για το λόγο αυτό ζητούμε να διαθέσετε άμεσα επαρκή αριθμό υπαλλήλων του Ταμείου Σας, ώστε η εκκαθάριση των δικαιολογητικών των συναδέλφων να γίνεται το ταχύτερο δυνατό όπως και η πληρωμή τους.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης