Νέο πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας με στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θεσσαλονίκη , 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια σύμβασης που έχει υπογράψει με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιεί ένα καινούριο πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας με στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα παρέχει νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βίας εξασφαλίζοντας συνηγόρους υπηρεσίας, σύμφωνα με τη λίστα των συμμετεχόντων δικηγόρων, από το Τμήμα Νομικής Βοήθειας του Δ.Σ.Θ. (γρ.9 ). Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα καλύπτει τη δαπάνη παροχής νομικής βοήθειας και θα διοργανώνει σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σεμινάρια  για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των δικηγόρων, που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι δικηγόροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στο  Πρωτόκολλο (γρ. 8) του Δ.Σ.Θ. έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                      Χρήστος Ηρ. Ράπτης