Γενική Συνέλευση Πνευματικής Εστίας Ποντίων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης -Ο ΣΤΡΑΒΩΝ

Πνευματική Εστία Ποντίων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

 -Ο ΣΤΡΑΒΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πνευματικής Εστίας Ποντίων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης -Ο ΣΤΡΑΒΩΝ προσκαλεί όλα τα μελη του σωματείου στην (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει στις 10-3-2017,ημέρα Παρασκευή,  και ώρα 20.00 στη μεγάλη αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης αρ. 13, 2ος όροφος), με θέματα:

1. Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου .

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι για τα όργανα διοικήσεως να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας το αργότερο ως τις 5-3-2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να την παραδώσουν ιδιοχείρως στον Πρόεδρο ή στον Γενικό Γραμματέα του σωματείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

                                                                                    Θεσσαλονίκη, 23-2-2017

Ο Πρόεδρος

 

Νικόλαος Κ. Παπαδόπουλος                                      Ιωάννης Στεφάνου

Ολυμπίου Διαμαντή αρ. 7-Θεσσαλονίκη                    Πλατεία Δημοκρατίας αρ. 12

κινητό 6937263067                                                     κινητό 6936906451