Ν. 4223/2013: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.ΦΕΚ Α 287/31-12-2013

ME TO APΘPO 51 TOY N.4223/31.12.13 (ΦEK A287/31.12.2013) ΠOY TPOΠOΠOIHΣE TO N.4093/2012, KATAPΓHΘHKE AΠO 1-1-2014 H YΠOXPEΩΣH ΘEΩPHΣHΣ TΩN AΠY TΩN ΔIKHΓOPΩN

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο ΦΕΚ Α 287/31-12-2013