Γνωστοποίηση τροποποίησης του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ε.Δ..Δ.Α. αναφορικά με τις νέες προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α., με έναρξη ισχύος απο 1η Ιανουαρίου 2014.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: