Μη απαραίτητη η βεβαίωση δικηγορίας ή εγγραφής ασκουμένου για τη συμμετοχή στα προγράμματα τηλεκατάρτισης (Voucher)

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης δικηγορίας ή εγγραφής ασκουμένου για τη συμμετοχή στα προγράμματα τηλεκατάρτισης (Voucher), δεδομένου ότι τα στοιχεία των δικηγόρων και ασκουμένων δικηγόρων, που τηρούνται στο portal.olomeleia, έχουν ήδη αποσταλεί από την Ολομέλεια προς την επιτελική δομή του ΕΣΠΑ.