Πρακτικός οδηγός χρήσης προγράμματος Skype για τηλεδιάσκεψη

Με αφορμή τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας και πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού έχει καταστεί αναγκαία η ηλεκτρονική επικοινωνία και η χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης. Δεδομένου ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των εργαλείων αυτών και προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δημιούργησε και σας αποστέλλει έναν οδηγό χρήσης του Skype, που αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό τηλεδιάσκεψης.

 

Συνημμένα αρχεία: