Ενημέρωση σχετικά με τις νέες ρήτρες Ανωτέρας Βίας και Μεταβολής Συνθηκών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Νέες Ρήτρες Ανωτέρας Βίας και Μεταβολής Συνθηκών

To Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), με αφορμή την πανδημία Covid-19, αντέδρασε άμεσα και στις 25 Μαρτίου 2020 δημοσίευσε τις νέες Ρήτρες Ανωτέρας Βίας και Ρήτρες περί Απρόβλεπτης Μεταβολής των Συνθηκών  (ICC Force Majeure and Hardship Clauses 2020 – March 2020), που επικαιροποιούν την έκδοση του 2003, προσφέροντας μια απλούστερη παρουσίαση και διευρυμένες επιλογές που καλύπτουν τις διάφορες εκτεταμένες ανάγκες των εταιρειών.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://iccwbo.gr/news-media/press/368-