ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν συνεννοήσεως του Προέδρου του ΔΣΘ με τον Προϊστάμενο του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης τα ραντεβού προς έρευνα για τις ημέρες που ανεστάλη η λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών μετατίθενται και θα πραγματοποιηθούν από την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας και μετά. Συνεπώς, την Τρίτη 16 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες που είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 4 Μαρτίου, την Τετάρτη 17 Μαρτίου οι έρευνες που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 5 Μαρτίου κ.ο.κ. Θα ακολουθήσει και επίσημη ανακοίνωση των αρμοδίων Υπηρεσιών .