ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 16-3-2021

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16-3-2021 και μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ 16320(ΦΕΚ Β’ 996/13-3-2021) οι συναλλαγές και οι έρευνες στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο Βασιλικών θα διεξαχθούν ως εξής:
 
Οι έρευνες θα διεξάγονται αποκλειστικά μετά από ραντεβού που θα καθορίζεται τηλεφωνικά στα τηλ.2396022093 και 2396022208 εσωτ.4
 
Η κατάθεση όλων των αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων, καθώς και αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων θα διενεργείται αποκλειστικά μετά από ραντεβού που θα καθορίζεται τηλεφωνικά στα τηλ. 2396022093 και 2396022208 εσωτ.4
 
Οι κάθε είδους μεταγραφές, εγγραφές και καταχωρίσεις θα διενεργούνται χωρίς ραντεβού κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα από τις 9 πμ έως τις 1 μ.μ.
 
Οι δικηγόροι που είχαν προκαθορισμένο ραντεβού για έρευνα τις ημέρες της αναστολής λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου θα ενημερωθούν τηλεφωνικά άμεσα από εμάς για τον ορισμό νέας ώρας για έρευνα, έχοντας άμεση προτεραιότητα αυτή την εβδομάδα.
 
Η ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
 
ΜΥΡΤΩ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ