Ενημέρωση για λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 (ΦΕΚ
Β’ 996/13-3-2021), η οποία επιτρέπει τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων για επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου του ΔΣΘ με τον Προϊστάμενο του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης  σχετικά με τα ήδη καθορισμένα ραντεβού για κατάθεση εγγράφων και αιτήσεων και παραλαβή πιστοποιητικών, που είχαν ματαιωθεί λόγω της διακοπής λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών για το διάστημα από 4.3.2021 ως και 12.3.2021, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Με σκοπό να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας στις συναλλαγές, θα εξυπηρετηθούν πρώτα όσες/όσοι έχουν καθορισμένα ραντεβού από την Πέμπτη, 4/3/2021 (πρώτη ημέρα αναστολής λειτουργίας) μέχρι την Παρασκευή, 9/4/2021 (τελευταία ημέρα με καθορισμένα ραντεβού), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τα καθορισμένα ραντεβού της

μετατίθενται την ίδια ώρα την

Πέμπτη, 4/3/2021

Τρίτη, 16/3/2021

Παρασκευή, 5/3/2021

Τετάρτη, 17/3/2021

Δευτέρα, 8/3/2021

Πέμπτη, 18/3/2021

Τρίτη, 9/3/2021

Παρασκευή, 19/3/2021

Τετάρτη, 10/3/2021

Δευτέρα, 22/3/2021

Πέμπτη, 11/3/2021

Τρίτη, 23/3/2021

Παρασκευή, 12/3/2021

Τετάρτη, 24/3/2021

Τρίτη, 16/3/2021

Παρασκευή, 26/3/2021

Τετάρτη, 17/3/2021

Δευτέρα, 29/3/2021

Πέμπτη, 18/3/2021

Τρίτη, 30/3/2021

Παρασκευή, 19/3/2021

Τετάρτη, 31/3/2021

Δευτέρα, 22/3/2021

Πέμπτη, 1/4/2021

Τρίτη, 23/3/2021

Παρασκευή, 2/4/2021

Τετάρτη, 24/3/2021

Δευτέρα, 5/4/2021

Παρασκευή, 26/3/2021

Τρίτη, 6/4/2021

Δευτέρα, 29/3/2021

Τετάρτη, 7/4/2021

Τρίτη, 30/3/2021

Πέμπτη, 8/4/2021

Τετάρτη, 31/3/2021

Παρασκευή, 9/4/2021

Πέμπτη, 1/4/2021

Δευτέρα, 12/4/2021

Παρασκευή, 2/4/2021

Τρίτη, 13/4/2021

Δευτέρα, 5/4/2021

Τετάρτη, 14/4/2021

Τρίτη, 6/4/2021

Πέμπτη, 15/4/2021

Τετάρτη, 7/4/2021

Παρασκευή, 16/4/2021

Πέμπτη, 8/4/2021

Δευτέρα, 19/4/2021

Παρασκευή, 9/4/2021

Τρίτη, 20/4/2021

 

Θα ακολουθήσει  περαιτέρω και επίσημη ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του

Υποθηκοφυλακείου και Κ/Γ Θεσσαλονίκης.

Θα ακολουθήσει, επίσης, ενημέρωση για το θέμα του επαναπροσδιορισμού των ραντεβού για έρευνα, τα οποία είχαν ματαιωθεί λόγω της διακοπής λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών για το διάστημα από 4.3.2021 ως και 12.3.2021.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη, 16.3.2021, λειτουργεί και πάλι η δυνατότητα έκδοσης φύλλων και διαγραμμάτων του Κ/Γ Θεσσαλονίκης μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.