Μαθήματα Ξενόγλωσσης Νομικής Ορολογίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος μαθήματα ξενόγλωσσης νομικής ορολογίας για τους Δικηγόρους και τους ασκούμενους Δικηγόρους. Όσοι επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν, να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο ΔΣΘ), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10.12.2010.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ώρες, (1 τρίωρο εβδομαδιαίως).
ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλική – Γερμανική – Γαλλική, σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50 € με την υποβολή της δήλωσης στο Λογιστήριο του ΔΣΘ.

-Θα χορηγηθεί βεβαίωση φοίτησης σε όσους παρακολουθήσουν ανελλιπώς.
-Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
 
Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                                Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης