Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
    ———————————————————–
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Αρ. Πρωτ.        15853        Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2010

    Προς
    Τον κ. Δημήτριο Παξινό
    Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
    Με την ιδιότητα του Προέδρου της Ολομέλειας
    των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
    Ακαδημίας 60
    ΑΘΗΝΑ

    Κύριε Πρόεδρε,
    Τα χρονικά περιθώρια για την παρέμβαση του δικηγορικού σώματος στην σε εξέλιξη ευρισκόμενη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα της λεγόμενης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος και τη διατύπωση οριστικών θέσεων είναι ασφυκτικά, ιδιαίτερα μετά τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, στην οποία έχει ανατεθεί η μελέτη και  σύνταξη σχεδίου νόμου για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων και του δικηγορικού επαγγέλματος.
    Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη πυκνές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που άπτονται θεμελιωδών αλλαγών στη Δικαιοσύνη, για τις οποίες επίσης επιβάλλεται να διαμορφώνουμε κοινή θέση.
Η άποψή μου είναι, ότι, θεωρώντας πως όποιες πρωτοβουλίες είχαν αναληφθεί στο παρελθόν δεν κατέτειναν στην αμφισβήτηση της σημερινής  δομής του σώματος ούτε του θεσμικού κύρους και των εξουσιών  της Συντονιστικής,  του Προεδρείου της Ολομέλειας και του κάθε Συλλόγου ξεχωριστά, πολύ δε περισσότερο  της ενότητάς του, αλλά αντανακλούσαν τη διάχυτη  αγωνία για το μέλλον της δικηγορίας, επιβάλλεται να προχωρήσουμε μπροστά.
    Για τους λόγους αυτούς, διατυπώνω τη γνώμη, ότι επιβάλλεται η άμεση σύγκληση των συλλογικών οργάνων του σώματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με κλίμα ενωτικό και με τρόπο αποτελεσματικό τις διαφαινόμενες εξελίξεις.

Με τιμή,
Μανόλης Λαμτζίδης

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης