Μαθήματα Ξενόγλωσσης Νομικής Ορολογίας. Αιτήσεις Εκπαιδευτών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Οι Δικηγόροι που επιθυμούν να διδάξουν μαθήματα ξενόγλωσσης νομικής ορολογίας (Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά) καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα έγγραφα επάρκειας της ξένης γλώσσας, στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο ΔΣΘ), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 6.12.2010.

      Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                 Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης