Ανατροπές φέρνει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων

Ανατροπές φέρνει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων Aνατροπές στις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών φέρνει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την προετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς, με σκοπό να είναι έτοιμο ώς το τέλος του χρόνου και να ψηφιστεί ώς το τέλος του πρώτου τριμήνου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο θα αφορά τα επαγγέλματα του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του μηχανικού – αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και τους ορκωτού λογιστή. Επιπλέον, εξετάζεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα που έχουν χαρακτηριστικά κλειστού, όπως αυτό του ορκωτού εκτιμητή (ακινήτων και άλλων), ενώ νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εισαχθούν για το επάγγελμα του ξεναγού, αν και ίσως με μεταγενέστερο νομοσχέδιο.

Οι παραπάνω αλλαγές αναμένεται να οξύνουν τον ανταγωνισμό και να ευνοήσουν έτσι σταδιακά τη δημιουργία ισχυρών γραφείων, εταιρειών κ.λπ. Για τους καταναλωτές, ενδέχεται να υπάρξει όφελος, με την έννοια της μείωσης των τιμών, αλλά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και παρενέργειες, με την υποχώρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα και με το αναθεωρημένο Μνημόνιο η κυβέρνηση πρέπει παράλληλα με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων να ρυθμίσει νομοθετικά και τη μεταφορά όλης της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την οποία έχει έως τώρα καθυστερήσει.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται έχει συνολικό χαρακτήρα, δηλαδή προσδιορίζει ποιοι είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν σήμερα στην άσκηση των εν λόγω επαγγελμάτων, ποιοι μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένοι και ποιοι αδικαιολόγητοι και ποιοι πρέπει να καταργηθούν.

Από εκεί και πέρα, θα εξουσιοδοτεί τα επιμέρους αρμόδια υπουργεία να εκδώσουν προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις για τον προσδιορισμό των νέων διατάξεων που θα διέπουν την άσκησή τους. 
Επίσης, εξετάζεται η κατάργηση άλλων περιορισμών που υπάρχουν σήμερα π.χ. στη λειτουργία επιχειρήσεων του υγειονομικού τομέα μόνο από επαγγελματίες του κλάδου της υγείας.

Η έννοια του κλειστού επαγγέλματος, όπως την αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο, προσδιορίζεται από περιορισμούς ή και προνόμια α) στην πρόσβαση και β) στην άσκηση του επαγγέλματος. Οι περιορισμοί στην πρόσβαση είναι κυρίως γεωγραφικοί ή αφορούν την αδειοδότησή τους, ενώ οι περιορισμοί και τα προνόμια στην άσκηση αφορούν τις καθοριζόμενες αμοιβές, τα εγγυημένα ελάχιστα περιθώρια κέρδους και την εγγυημένη εργασία.

Έτσι, για παράδειγμα, για τους δικηγόρους προβλέπεται να καταργηθούν οι καθορισμένες τιμές των δικαστικών παραστάσεών τους. Αντί γιʼ αυτές, οι δικηγόροι και οι πελάτες τους θα υπογράφουν συμβάσεις, με βάση τις οποίες θα γίνονται οι κρατήσεις εισφορών για τα ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά θα επιβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, οι δικηγόροι όλων των πόλεων θα μπορούν να παρίστανται σε δίκες οποιασδήποτε πόλης, ενώ θα επιτρέπεται και η διαφήμισή τους.

Για τους συμβολαιογράφους, στόχος του Μνημονίου είναι να καταργηθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί που υπάρχουν, οι περιορισμοί στον αριθμό τους, η ελάχιστη αμοιβή, η απαγόρευση διαφήμισης. Όπως επισημαίνεται όμως, το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι ειδική περίπτωση, καθώς στην Ελλάδα και γενικά στον ευρωπαϊκό Νότο οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι λειτουργοί και όχι ένα ακόμη νομικό επάγγελμα, όπως τους θεωρούν στη Βόρεια Ευρώπη και όπως τους αντιμετωπίζει το Μνημόνιο. 
Επομένως, ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη και συνταγματικά προβλήματα.

Για τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες προβλέπεται να καταργηθούν οι καθορισμένες ελάχιστες αμοιβές που σήμερα προβλέπονται για μελέτες κ.λπ. Ο ικαθορισμένες αμοιβές είναι το «προνόμιο» και των ορκωτών ελεγκτών.

Με τους φαρμακοποιούς, τέλος, το «πρόβλημα» είναι τα ελάχιστα καθορισμένα περιθώρια κέρδους.

25/11/2010
Πηγή: www.in.gr