ΛΗΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΓΙΑ Δ.Σ.Θ. ΤΗΝ 29.02.2012. ΝΕΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3.3.2012 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Σ.Θ.:ΛΗΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΓΙΑ Δ.Σ.Θ. ΤΗΝ 29.02.2012. ΝΕΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3.3.2012 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ