Παράταση προθεσμίας για την παράδοση των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων έτους 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           

Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους κ.κ. συναδέλφους ότι η προθεσμία για την παράδοση των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων έτους 2011:

1) Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και Τ.Ε.Α.Δ. και η έκδοση των σχετικών αποδείξεων από την Εθνική Τράπεζα, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι την 30.4.2012.

2) Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (πρώην Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης) ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι την 30.4.2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσο διάστημα δεν καταβάλλονται οι εισφορές στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (πρώην Τ.Π.Δ.Θ.) έτους 2011, αναστέλλεται η υγειονομική κάλυψη των ασφαλισμένων (δεν θα χορηγούνται παροχές).

Μετά τις ημερομηνίες αυτές, η παράδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2011 και στο Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ. και στο Τ.Υ.Δ.Θ. είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ.

       Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας
 Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                     Χρήστος Ηρ. Ράπτης