Λειτουργία του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την εικόνα αποδιοργάνωσης των δικαστικών υπηρεσιών που εμφανίζεται το διάστημα των θερινών διακοπών ιδιαίτερα στο επίπεδο  της λειτουργίαςς του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.
Όσον αφορά στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών χωρίς να έχει προηγούμενα ενημερωθεί ο Σύλλογος, «συμφωνήθηκε» ενδουπηρεσιακά  τη Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Βασιλικών , που βρισκόταν σε άδεια, να αναπληρώνουν από το διάστημα 25.6 μέχρι και 23.7.2010 εναλλάξ δύο δικαστικοί υπάλληλοι του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
Οι υπάλληλοι αυτοί όμως τις πιο πάνω ημέρες δεν ήταν στη θέση τους, διότι ασκούσαν τα καθήκοντά τους σε άλλες  υπηρεσίες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, και εξυπηρετούσαν-  εκτός από κάθε Πέμπτη, όπου είχαν φυσική παρουσία στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών -κατόπιν «ραντεβού» τους δικηγόρους μεταβαίνοντας μαζί τους στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών.
Το γεγονός ότι προηγούμενα δεν είχε ενημερωθεί ο Σύλλογος με αποτέλεσμα πολλά μέλη του να διαμαρτύρονται διότι είχαν βρεθεί μπροστά σε «αμπαρωμένες πόρτες» με ένα απλό σημείωμα «Τηλ/τε στον αρ. …..» ,  το γεγονός ότι δεν υπήρχε συνεχής φυσική παρουσία ενός υπαλλήλου τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, που αποτελεί δημόσια  υπηρεσία και επιβάλλεται να λειτουργεί συνεχώς , αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρξε έγκαιρα μέριμνα για κανονική απόσπαση ενός δικαστικού γραμματέα οφείλεται τόσο στην δραματική έλλειψη προσωπικου , η οποία θα γίνεται ακόμα περισσότερο αισθητή στο μέλλον, αλλά και στην έλλειψη έγκαιρης συνεννόησης τόσο με το Δικηγορικό Σύλλογο, όσο και με το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα με την μορφή πχ της απόσπασης ενός υπαλλήλου.
Τελικά, έστω και με καθυστέρηση, ύστερα από έντονο διάβημα του Προέδρου του ΔΣΘ κυρίου ΜΑΝΟΛΗ ΛΑΜΤΖΙΔΗ  προς το αρμόδιο Υπουργείο και με πρωτοβουλία του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κυρίου ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑ , στάλθηκε το με αρ. πρωτ. 7159/20.7.2010 έγγραφό του με το οποίο ζητά από την Πρόεδρο του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Θεσσαλονίκης να διερευνηθεί η δυνατότητα ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ενός δικαστικού Γραμματέα στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών.
Η ενέργεια αυτή όμως ήταν πρωταρχικά υποχρέωση των αρμοδίων δικαστικών υπηρεσιών και όχι του Δικηγορικού Συλλόγου.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΣΘ ζητά την ταχεία και με κατεπείγοντα τρόπο αντιμετώπιση της κατάστασης,ΕΔΩ και ΤΩΡΑ!
Οι  δικαστικές υπηρεσίες όφειλαν να έχουν προβλέψει ΕΓΚΑΙΡΑ αυτή την κατάσταση και να έχουν ενεργήσει ΑΚΑΡΙΑΙΑ. Δυστυχώς, συνέβη το αντίθετο , με συνέπεια μία δικαστική υπηρεσία , όπως το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, να παρουσιάζει μία αποκαρδιωτική, μειωτική και υποτιμητική εικόνα για τη δικαιοσύνη στα όρια του  νομού.
Για το λόγο αυτό, Ο ΔΣΘ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και αξιώνει να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα που δημιουργούν την αίσθηση ότι οι δικαστικές υπηρεσίες έχουν αποδιαρθρωθεί με δυσμενείς συνέπειες  στους ρυθμούς απονομής και στην ποιότητα της παρεχόμενης δικαιοσύνης και ζητά από τους αρμόδιους να μην καταφεύγουν στις «εύκολες λύσεις» που συνεπάγονται καταταλαιπώρηση για τους δικηγόρους, τους πολίτες και συμβάλλουν στην κακή ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης.
Τέλος δε αξιώνουμε από σήμερα, και όχι την τελευταία στιγμή, σοβαρό προγραμματισμό, και συνεχή διαβούλευση των αρμοδίων δικαστικών υπηρεσιών με το Δικηγορικό Σύλλογο.
Τέτοια κατάσταση με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους , δε θα γίνεται πλέον  ανεκτή από το Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος θα προβεί ακόμα και σε ένδικα μέσα κατά των αρμοδίων.