Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου

Κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση και οι υπόλοιπες περιοχές της ελληνικής
επικράτειας, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις
εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (ΦΕΚ Β 1077), και ημερομηνία έναρξης
ισχύος της απόφασης, αυτή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(15.07.2010).
Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να βελτιώσει τους όρους υλοποίησης του έργου
της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, εστιάζοντας στην
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων συναφών πληροφοριών
από όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, τον καλύτερο σχεδιασμό και
χρονοπρογραμματισμό της ολοκλήρωσής του, καθώς και στην οικονομικότερη
διαχείρισή του.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση του Εθνικού
Κτηματολογίου θα καλύψει την ανάγκη της χώρας για τη δημιουργία ενός
σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου και με αποδεικτικό χαρακτήρα συστήματος
οργάνωσης και κατοχύρωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας των πολιτών. Ακόμη,
ενδυναμώνεται η ορθολογική χάραξη και η αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής
γης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ενισχύεται θεσμικά η
προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των ευαίσθητων
οικοσυστημάτων, με έμφαση στο δασικό πλούτο της χώρας με την κατάρτιση των
δασικών χαρτών. Παράλληλα, αποκαλύπτεται και καταγράφεται συστηματικά η
δημόσια περιουσία και ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη και οι επενδύσεις.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ