Πρόγραμμα ανταλλαγών νέων δικηγόρων μεταξύ Δικηγορικών Συλλόγων

    Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ανταλλαγών νέων Δικηγορικών Συλλόγων, αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη για την Προύσα, την Κυριακή 01 Αυγούστου δωδεκαμελής αποστολή νέων δικηγόρων και ασκουμένων οι οποίοι θα παραμείνουν φιλοξενούμενοι από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο μέχρι τις 06 Αυγούστου 2010.
    Σκοπός αυτών των ανταλλαγών, που συμφωνήθηκαν μεταξύ των εκπροσώπων Δικηγορικών Συλλόγων που μετείχαν στην τελευταία Διαβαλκανική Διάσκεψη, που έγινε  στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 20 Ιουνίου, είναι η εξοικείωση-με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας – των νέων δικηγόρων και ασκουμένων με τα νομικά συστήματα των γειτονικών χωρών και γενικότερα με το νομικό πολιτισμό της. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης