Κτηματολόγιο: Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νόμου Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998.

Παρκαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: