Αποστολή άρθρων για δημοσίευση στο περιοδικό “Ενώπιον”

Κύριοι συνάδελφοι,

Όσοι επιθυμείτε να αρθρογραφήσετε στο περιοδικό “ΕΝΩΠΙΟΝ”, μπορείτε να αποστείλετε τα άρθρα σας και στο email: [email protected]

Διεύθυνση – Συντονισμός ύλης

Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ.