Ημέρες λειτουργίας Ειρηνοδικείου Κουφαλίων κατα τα χρονικά διαστήματα απο 20-7-2015 έως 31-7-2015 και απο 10-8-2015 έως 14-8-2015

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.