Ψήφισμα Δ.Σ.Θ. σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα

 

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Θέμα: Ψήφισμα Δ.Σ.Θ. σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα

 

Η επ’ αόριστο διοικητική κράτηση- στέρηση της ελευθερίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε κέντρα κράτησης, προκειμένου να περιοριστεί η μετανάστευση, προφανώς δεν αποτελεί την λύση για το πρόβλημα. Η «λύση» αυτή αντίκειται στο διεθνές προσφυγικό δίκαιο, αλλά και στο δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ήδη τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η παραπάνω τακτική αποτελεί ευθεία παραβίαση του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Οι Δικηγόροι από τον Κώδικά τους έχουν καθήκον να υπερασπίζονται με παρρησία το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και το σύνολο των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με αυτή την αποστολή του, επισημαίνει ότι ο εγκλεισμός και μάλιστα με απροσδιόριστη διάρκεια, ανθρώπων που δεν συνελήφθησαν εξαιτίας διαπράξεως εγκλημάτων, αλλά εξαιτίας της έλλειψης ταξιδιωτικών εγγράφων και νόμιμης άδειας παραμονής, είναι αντίθετος με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα.

Με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται κατάφωρα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ άρθρο 3 και άρθρο 5 ), που έχει κυρωθεί με το Ν.Δ. 53/1974 ως νόμος του κράτους με αυξημένη ισχύ (άρθρο 28 παρ.1 Συντάγματος), το Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και το ίδιο το Σύνταγμα στα άρθρα 2,5 και 7.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί την Πολιτεία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. Υπενθυμίζει ότι η 20η Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και καλεί τον ελληνικό λαό να συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

 

        Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                 Χρήστος Ηρ. Ράπτης