ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για τους νέους δικηγόρους

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υλοποιώντας σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προέβη την 19η Μαϊου 2020  στην καταβολή του ποσού των 100 ευρώ μεικτών (85 ευρώ καθαρά) στους δικαιούχους του Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων, πολύ προγενέστερα από την ετήσια καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής.
Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μια από τις ενέργειες στήριξης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς τα μέλη του (Επιστρογή εισφορών ανανέωσης εγγραφής κλπ) κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.