ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για επίλυση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που προκύπτουν σε διάφορους φορείς και δυσχεραίνουν το έργο των δικηγόρων – μελών του, απέστειλε επιστολή (επισυνάπτεται) προς τους Υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιφερειακού Καταστήματος Θεσσαλονίκης με θέμα την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων Δικηγόρων στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης.