Κατάρτιση τμημάτων διακοπών έτους 2014 Εφετείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε τη συνημμένη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης